Nowości:

Koszalin notariusz

Kompleksowe czynności notarialne w Kielcach
Wszechstronne czynności notarialne w Kielcach proponuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Podejmowane deklaracje mają postać papieru urzędowego. Do czynności, jakie przeprowadzane są w miejscu jakim jest kancelaria notarialna wliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzenie aktów poświadczenia dziedziczenia, usługi odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadkowego, usługi związane z zarządzaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, spisywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli a także czeków, wykonywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów papierów, złożenie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi bazę dla wpisu w księdze wieczystej, jak i sporządzanie usług związanych z osobnymi przepisami prawnymi. Wyspecjalizowany notariusz może też przyjmować na przechowanie pieniądze, papiery giełdowe, papiery, czy dane na informatycznym nośniku danych. Jest o tym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne. Na witrynie www kancelarii można dowiedzieć się, jakie papiery trzeba przynieść do kancelarii w celu wykonania określonej czynności u notariusza. To duże uproszczenie dla klientów, pozwalające prędzej załatwiać pewne sprawy. Tym bardziej, że dokumenty do kancelarii można złożyć przed wyznaczonym terminem dokonania wyznaczonej usługi. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dołączyć duplikat wymaganych dokumentów. Można to zrobić e mailowo albo samodzielnie. Jedynie przy podpisywaniu aktu trzeba przedstawić pierwowzór.